publicaties

2010 - Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport; ontwikkeling van bouwlocatie Rijswijk-Zuid – Commissie voor de milieueffectrapportage, 2010, rapportnummer 2373-38
Advies over welke informatie het MER moet bevatten voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. lees meer
2009 - Verkenning Atlas Leefomgeving; Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT – T. Fast et al., RIVM Rapport 630613002/2009
Verkenning van de mogelijkheden voor ontwikkeling van de Atlas Leefomgeving voor de informatie en de technieken. lees meer
2008 - Gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen – T. Fast, M. Mennen en M. Mooij. RIVM 609021077/2008
De ontwikkeling en test van een methode voor de integrale beoordeling van gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen. lees meer
2008 - Milieu en gezondheid in Zuidwest Utrecht – T. Fast, Fast Advies, Provincie Utrecht
Omvang en ernst van milieu- en gezondheidsproblemen in Zuidwest Utrecht met behulp van de GES- en DALYs-methode. lees meer
2008 - PRISMA-project Gezondheid en Milieu Fase III; Verslag van de toepassing van het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu – T. Fast, Fast Advies, IPO
Verslag van workshops in provincies om beleidsprioriteiten te stellen voor milieu en gezondheidsproblemen. lees meer
2007 - Voorstudie Gezondheidseffectscreening verbreding A28 – T. Fast, Fast Advies, Provincie Utrecht
Hebben de huidige situatie en de geplande verbreding van de A28 gevolgen voor de gezondheid? lees meer
2007 - PRISMA-project Gezondheid en Milieu; Gezondheidskundige rangschikking van milieuproblemen in provincies T. Fast, Fast Advies, IPO
Een inventarisatie en gezondheidskundige rangschikking van de milieu- en gezondheidsproblemen in alle provincies met behulp van de GES- en DALYs-methode. lees meer
2007 - Beoordelingskader Gezondheid en Milieu voor gemeenten in de provincie Utrecht – T. Fast , Fast Advies
Beoordelingskaders ingevuld voor milieuproblemen in enkele gemeenten in de provincie Utrecht. lees meer
2007 - Handboek Binnenmilieu Redactie E. Peeters GGD Rotterdam-Rijnmond.
Het Handboek Binnenmilieu geeft een protocol en informatie voor het behandelen van klachten over de kwaliteit van het binnenmilieu in relatie tot de gezondheid. lees meer
2007 - Brochure GES Stad & Milieu. VNG
Brochure over de GES Stad & Milieu: voor een gezonde inrichting van de leefomgeving. lees meer