publicaties / Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop over het Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 1830-169, 2011

Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) is voornemens in de gemeente Horst aan de Maas een gesloten varkens- en pluimveebedrijf met een Bio Energie Centrale (BEC) te ontwikkelen. Hiervoor is een MER opgesteld. Het MER is op het eerste gezicht compact, overzichtelijk en prettig leesbaar, goed ondersteund met bijlagen.
De Commissie signaleerde bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen echter een aantal tekortkomingen, die zij mede op basis van de ingediende zienswijzen essentieel achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De initiatiefnemer heeft daarop een aanvulling op het MER opgesteld.
De aanvulling is verder voorzien van helder, overzichtelijk kaartmateriaal dat een goede ondersteuning biedt van de tekst.
Ook is de aanvulling voorzien van een rapportage over volksgezondheid in relatie tot de intensieve veehouderij. Geconcludeerd kan worden dat in deze rapportage de gezondheidsaspecten voldoende in beeld zijn gebracht.
Bij de aanvulling is tevens een nieuwe samenvatting opgenomen waarin op duidelijke wijze de informatie uit het MER en de aanvulling samen verwerkt zijn.
Door de vele aanvullingen en aanpassingen in het MER en vergunningenaanvraag is echter de detailinformatie niet op alle onderdelen eenvoudig te doorgronden. Desondanks is de Commissie van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is.

Toetsingsadvies MER Nieuw Gemengd Bedrijf (0,4 mB)

publicaties