nieuws

19 februari 2021 - Ambities realiseren voor een gezonde leefomgeving doe je zo
Op 26 februari is de achtste bijeenkomst van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid met als motto: als je wil, maak je het verschil! Staf Depla (oud wethouder Eindhoven) neemt ons mee naar Strijp S en spoorzone in Eindhoven. Hoe worden in een publiek private samenwerking met projectontwikkelaars, corporaties, investeerders, culturele instellingen en start-ups ambities […] lees meer
21 februari 2020 - Bewegen, ontmoeten en innoveren in wijk van de toekomst
Op 27 januari 2020 vond de vierde leernetwerk-bijeenkomst plaats van het programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’ van ZonMw in Helmond. Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, werken zeven consortia […] lees meer
30 september 2019 - Fase 2 van het ZonMW-programma Maak Ruimte voor Gezondheid van start
Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog weinig bekend. Consortia onderzoeken. lees meer
31 januari 2019 - Marjon Drijver wint RIVM Jan Kliestprijs
Marjon Drijver is de winnaar van de RIVM Jan Kliestprijs. Ze ontvangt deze prijs voor haar jarenlange inzet voor een gezonde en veilige leefomgeving. Samenwerking en kennisoverdracht vormen daarin een rode draad. Marjon Drijver is werkzaam als arts milieu en gezondheid bij GGD Rotterdam en bij de Gezondheidsraad.   Passie en enthousiasme De jury koos […] lees meer
15 oktober 2018 - Vijfde bijeenkomst Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid
Op 1 november 2018 is de vijfde bijeenkomst van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid. Op deze vijfde netwerk bijeenkomst staan de volgende vragen centraal: Hoe maak je als provincie of gemeente gezondheidsdoelen en ambities concreter in een omgevingsvisie? Wat is het detailniveau? Wat zijn de voor gezondheid relevante opgaven in de omgevingsvisies, welke dilemma’s […] lees meer
29 augustus 2018 - ZonMw Consortia Maak ruimte voor gezondheid van start
Begin september starten 8 consortia binnen het vijfde preventieprogramma van ZonMw met een samenwerking gericht op inzicht, kennis en handvatten over een gezonde leefomgeving voor iedereen. Onder het mom van ‘samen staan wij sterker’ bundelen professionals uit diverse vakgebieden vanuit kennis, beleid en praktijk hun krachten. Zo leveren zij een bijdrage aan het beter inrichten […] lees meer
16 maart 2018 - GES Handboek 2018 gepubliceerd
Het GES Handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving is een succesvol screeningsinstrument. Voortschrijdend inzicht en ervaringen met het instrument GES hebben inmiddels geleid tot de zevende update (versie 1.7) van het Handboek GES. Met een GES kan gezondheid in beeld worden gebracht, gezondheidskundige knelpunten in een gebied gesignaleerd worden en ruimtelijke planvarianten gezondheidskundig […] lees meer
07 maart 2018 - Vierde Bijeenkomst Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid
Op 23 maart 2018 is de vierde bijeenkomst van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid. Met de focus op gezondheid in de Omgevingswet ligt er een grote kans om dit onderwerp in beleid en uitvoering te borgen. Maar hoe geef je gezondheidsambities in omgevingsvisies en plannen concreet handen en voeten? Hoe maak je een gezond […] lees meer
05 december 2017 - Provincie Groningen ontwikkelt geur-app
Provincie Groningen ontwikkelt een app voor geurhinder en luchtkwaliteit. Met behulp van de app kunnen inwoners geurhinder melden. Vervolgens krijgt of krijgen de vermoedelijke veroorzaker(s) deze melding. De veroorzaker kan via de app reageren op de melding en inwoners ook vooraf waarschuwen als er geurhinder wordt verwacht. Ook worden resultaten van metingen van de luchtkwaliteit […] lees meer
15 juni 2017 - Gezondheidsraad adviseert meer groen in en om de stad
Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen. De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om dit groen in […] lees meer