nieuws

03 november 2023 - Gezonde leefomgeving in het landelijk gebied: uitdagingen en kansen
Het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid organiseert op 1 december een nieuwe bijeenkomst: hoe draagt het landelijk gebied bij aan de gezondheid van alle inwoners? Voor het landelijk gebied zijn er veel opgaven en ontwikkelingen: transformatie van de landbouw, bodem en water sturend, klimaatadaptatie en energietransitie, nieuw beleid en regels. Hoe grijpen we de kansen […] lees meer
30 juni 2023 - Ruimte voor gezond én circulair in de leefomgeving
Bijeenkomst Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid | 12 April 2023 Nederland wil volledig circulair zijn in 2050. Deze ambitie heeft invloed op de gebiedsontwikkeling. Maar hoe? En wat betekent dit voor de inrichting van een gezonde en groene leefomgeving? Op 12 april 2023 organiseerde het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid een bijeenkomst over het krachtenveld […] lees meer
24 mei 2022 - Kenniscafé 23 juni ‘Wonen op hoogbelaste locaties: grote ambities en weerbarstige praktijk’
Het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid organiseert op 23 juni een live kenniscafé in Utrecht. Een grote opgave voor woningbouw en liever verdichten dan uitbreiden in het groen. Maar dat zet druk op de gezondheid van de bewoners. Is er nog genoeg ruimte voor gezondheid en een goede milieukwaliteit? Marieke Theeuwen (Provincie Utrecht) neemt ons […] lees meer
23 november 2021 - Aan de slag met een gezonde leefomgeving
In het derde webinar in 2021 van het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid trokken we op 15 oktober het land in. Drie actuele ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk rondom het thema gezonde leefomgeving werden gepresenteerd. Het LEGO onderzoek inventariseerde aan welke kennis en ondersteuning gemeenten en provincies behoefte hebben bij het werken aan een […] lees meer
19 februari 2021 - Ambities realiseren voor een gezonde leefomgeving doe je zo
Op 26 februari is de achtste bijeenkomst van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid met als motto: als je wil, maak je het verschil! Staf Depla (oud wethouder Eindhoven) neemt ons mee naar Strijp S en spoorzone in Eindhoven. Hoe worden in een publiek private samenwerking met projectontwikkelaars, corporaties, investeerders, culturele instellingen en start-ups ambities […] lees meer
21 februari 2020 - Bewegen, ontmoeten en innoveren in wijk van de toekomst
Op 27 januari 2020 vond de vierde leernetwerk-bijeenkomst plaats van het programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’ van ZonMw in Helmond. Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, werken zeven consortia […] lees meer
30 september 2019 - Fase 2 van het ZonMW-programma Maak Ruimte voor Gezondheid van start
Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog weinig bekend. Consortia onderzoeken. lees meer
31 januari 2019 - Marjon Drijver wint RIVM Jan Kliestprijs
Marjon Drijver is de winnaar van de RIVM Jan Kliestprijs. Ze ontvangt deze prijs voor haar jarenlange inzet voor een gezonde en veilige leefomgeving. Samenwerking en kennisoverdracht vormen daarin een rode draad. Marjon Drijver is werkzaam als arts milieu en gezondheid bij GGD Rotterdam en bij de Gezondheidsraad.   Passie en enthousiasme De jury koos […] lees meer
15 oktober 2018 - Vijfde bijeenkomst Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid
Op 1 november 2018 is de vijfde bijeenkomst van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid. Op deze vijfde netwerk bijeenkomst staan de volgende vragen centraal: Hoe maak je als provincie of gemeente gezondheidsdoelen en ambities concreter in een omgevingsvisie? Wat is het detailniveau? Wat zijn de voor gezondheid relevante opgaven in de omgevingsvisies, welke dilemma’s […] lees meer
29 augustus 2018 - ZonMw Consortia Maak ruimte voor gezondheid van start
Begin september starten 8 consortia binnen het vijfde preventieprogramma van ZonMw met een samenwerking gericht op inzicht, kennis en handvatten over een gezonde leefomgeving voor iedereen. Onder het mom van ‘samen staan wij sterker’ bundelen professionals uit diverse vakgebieden vanuit kennis, beleid en praktijk hun krachten. Zo leveren zij een bijdrage aan het beter inrichten […] lees meer