Achtergrond

Een gezonde leefomgeving nu en in de toekomst

Bij Fast Advies ijver ik voor een gezonde woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Daarvoor analyseer ik verbanden tussen milieu en gezondheid en de factoren die van invloed zijn op een prettige en gezonde leefomgeving. Ik ontwikkel beleidsinstrumenten om een duurzame gezonde leefomgeving mogelijk te maken, maar ook om bestuurlijke afwegingen te kunnen maken in complexe situaties. Opdrachtgevers ondersteun en adviseer ik bij de implementatie van nieuw beleid of beleidsinstrumenten.
Analytisch en betrokken, vooruit denken en over de grenzen heen kijken. Een goed oog hebben voor de uitvoerbaarheid en de effecten van beleid. Dit zijn de kwaliteiten, die ik hierbij inzet.

Tilly Fast

Activiteiten

 • Fast Advies, adviesbureau op het terrein van milieu, gezondheid en duurzame stedelijke ontwikkeling;
 • Deskundige in werkgroepen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.);
 • Lid Kernteam van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid;
 • Lid van de Commissie het vijfde programma Preventie, gezonde wijk van ZonMw;
 • Lid VVM, netwerk van milieuprofessionals.

 Achtergrond

 • Hoofd Hygiënisch Woningtoezicht, GG&GD Amsterdam
  Onderzoek, advies en voorlichting over milieu en gezondheid voor burgers en bestuur en de behandeling van klachten over en de begeleiding van vervuilers;
 • Toxicoloog Wetenschapswinkel Biologie, vakgroep Veterinaire Farmacologie, Farmacie en Toxicologie Rijksuniversiteit Utrecht
  Onderzoek, onderwijs en advies over de risico’s van milieuverontreiniging in woon- en werkomstandigheden ten behoeve van minder draag­krachtige groepen;
 • Wetenschappelijk medewerker  vakgroepen Luchtverontreiniging en Gezondheidsleer, Landbouwuniversiteit Wageningen
  Onderzoek naar de relatie tussen bodem- en binnenluchtverontreiniging;
 • Studie Milieuhygiëne, Landbouwuniversiteit Wageningen.

Opdrachtgevers

 • Vlaamse Overheid, Departement Omgeving
 • Ministerie van Defensie;
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM);
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
 • Provincie Utrecht;
 • Provincie  Gelderland;
 • Provincie  Noord-Brabant;
 • Provincie Groningen;
 • Interprovinciaal Overleg (IPO);
 • Gemeente Bunschoten;
 • Gemeente Gemert-Bakel;
 • Gemeente Nederweert;
 • Gemeente Oss;
 • Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
 • Gezondheidsraad;
 • GGD Nederland;
 • GGD Den Haag;
 • GGD Groningen;
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland;
 • GGD Zuid-Limburg;
 • Universiteit Maastricht;
 • Bureau Medische Milieukunde;
 • OpdenKamp Adviesgroep;
 • Milieudienst Zuidoost Utrecht.
home