publicaties

2003 - Gezondheid en milieu: mogelijkheden van monitoring. Gezondheidsraad Nr 2003/13
Aan welke voorwaarden moeten monitoringprogramma’s voldoen voor onderbouwing van het beleid en voor het beantwoorden van vragen op het terrein van milieu en gezondheid en wat is de bruikbaarheid van bestaande meet- en registratieprogramma’s? lees meer
2002 - Gezondheidskundige rangschikking van milieuproblemen in de Provincie Gelderland. T. Fast, Fast Advies, Provincie Gelderland.
Onderzoek naar een methode om milieuproblemen gezondheidskundig te rangschikken en toepassing van de GES-methode en Dalys op de milieuproblemen in Gelderland. lees meer
2002 - Evaluatie van de GES Stad & Milieu en het Steunpunt GES T. Fast
Een evaluatie van het instrument GES Stad & Milieu en een weerslag van de werkzaamheden van het Steunpunt GES. lees meer