publicaties

2003 - Beoordelingskader Gezondheid en Milieu M. van Bruggen, T. Fast, RIVM Rapport 609026003 / 2003
De ontwikkeling van een instrument waarmee factoren in beeld worden gebracht die een rol spelen bij beleidsbeslissingen over milieuproblemen met gezondheidsaspecten. lees meer
2003 - Gezondheid en milieu: Kennis voor beleid Nr 2003/20, Gezondheidsraad.
Welke kennis ontbreekt en is nodig om de gezondheid van mensen beter te beschermen tegen nadelige omgevingsinvloeden en onnodige bezorgdheid over zulke invloeden weg te nemen? lees meer
2003 - Gezondheid en milieu: mogelijkheden van monitoring. Gezondheidsraad Nr 2003/13
Aan welke voorwaarden moeten monitoringprogramma’s voldoen voor onderbouwing van het beleid en voor het beantwoorden van vragen op het terrein van milieu en gezondheid en wat is de bruikbaarheid van bestaande meet- en registratieprogramma’s? lees meer
2002 - Gezondheidskundige rangschikking van milieuproblemen in de Provincie Gelderland. T. Fast, Fast Advies, Provincie Gelderland.
Onderzoek naar een methode om milieuproblemen gezondheidskundig te rangschikken en toepassing van de GES-methode en Dalys op de milieuproblemen in Gelderland. lees meer
2002 - Evaluatie van de GES Stad & Milieu en het Steunpunt GES T. Fast
Een evaluatie van het instrument GES Stad & Milieu en een weerslag van de werkzaamheden van het Steunpunt GES. lees meer