publicaties / Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu – T. Fast en R. v.d. Weerdt,. Fast Advies en Bureau Medische Milieukunde. Min VROM, VWS en GGD Nederland

De GES Stad & Milieu geeft inzicht in de verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid, geeft een beeld van de gezondheidskundige knelpunten en kansen bij ruimtelijke, herstructurerings- of verkeersplannen en kan verschillende milieuproblemen gezondheidskundig rangschikken.

Handboek GES Stad & Milieu 2010 (4,8 mB)

publicaties