Fast advies werkt aan een gezonde en duurzame woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Fast advies doet dit door analyse, ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van milieu, gezondheid en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Kennisbericht Geur gepubliceerd - 29 mei 2017 Het Kennisbericht Geur is gepubliceerd op de website van het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid. In dit kennisbericht Geur zet het Kennisplatform de bestaande kennis over gezondheidseffecten, de berekenings- en meetmethoden voor de geurbelasting van veehouderijen in de omgeving en de grenswaarden op een rij. Het kennisbericht gaat lees meer
 
Achtergrond Een gezonde leefomgeving nu en in de toekomst Bij Fast Advies ijver ik voor een gezonde woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Daarvoor analyseer ik verbanden tussen milieu en gezondheid en de factoren die van invloed zijn op een prettige en gezonde leefomgeving. Ik ontwikkel beleidsinstrumenten om een duurzame stedelijke omgeving lees meer
 
Handleiding MilieuGezondheidsRisico MGR De MGR (Milieu Gezondheids Risico)-indicator geeft een indicatie van de milieukwaliteit vanuit een gezondheidskundig perspectief. De MGR is de milieugerelateerde ziektelast op een bepaalde plaats (adres, locatie) als percentage van de totale ziektelast. De (plaatsgebonden) MGR kan op verschillende wijzen worden toegepast en gevisualiseerd. De MGR lees meer