Fast advies werkt aan een gezonde en duurzame woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Fast advies doet dit door analyse, ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van milieu, gezondheid en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid - 18 maart 2016 Het Online Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid gaat van start. Het doel van het netwerk is te bevorderen, dat gezondheid meegenomen wordt in ruimtelijk beleid en planvorming. Dit doet het netwerk door kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder gezondheidseffectbeoordelingen. Ook gaat het netwerk samen doen, lees meer
 
Achtergrond Een gezonde leefomgeving nu en in de toekomst Bij Fast Advies ijver ik voor een gezonde woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Daarvoor analyseer ik verbanden tussen milieu en gezondheid en de factoren die van invloed zijn op een prettige en gezonde leefomgeving. Ik ontwikkel beleidsinstrumenten om een duurzame stedelijke omgeving lees meer
 
Ondersteuning bij onderzoek Health Impact Assessment Het RIVM verzoekt om ondersteuning bij onderzoek op het gebied van Health Impact Assessment (HIA). Het RIVM verricht voor het Ministerie van IenM onderzoek naar de mogelijkheden voor een integraal afwegingsinstrumentarium dat op lokaal niveau toegepast kan worden om de gevolgen van lokale ruimtelijke maatregelen op de gezondheid af te kunnen wegen lees meer