Fast advies werkt aan een gezonde en duurzame woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Fast advies doet dit door analyse, ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van milieu, gezondheid en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Internetconsultatie Wetsvoorstel dierenaantallen en gezondheid - 04 juli 2014 Via internet kan tot 14 juli gereageerd worden op het wetsvoorstel, dat tot doel heeft het aantal dieren te reguleren in het belang van de volksgezondheid. Provincies en gemeenten krijgen hiertoe de mogelijkheid als een relatie aangetoond is tussen gezondheidsrisico's en het aantal dieren in een aangewezen gebied. Het gaat om zoönosen, geur, lees meer
 
Achtergrond Een gezonde leefomgeving nu en in de toekomst Bij Fast Advies ijver ik voor een gezonde woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Daarvoor analyseer ik verbanden tussen milieu en gezondheid en de factoren die van invloed zijn op een prettige en gezonde leefomgeving. Ik ontwikkel beleidsinstrumenten om een duurzame stedelijke omgeving lees meer
 
GES Marinierskazerne Vlissingen Er wordt een nieuwe Marinierskazerne gebouwd in Vlissingen. De nieuwe kazerne zal bijna 70 hectare groot zijn en huisvesting bieden aan circa 1.900 mariniers. GS van Zeeland en de gemeente Vlissingen stellen een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan) op. Het ministerie van Defensie wil een gezondheidseffectscreening (GES) laten opstellen lees meer