Fast advies werkt aan een gezonde en duurzame woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Fast advies doet dit door analyse, ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van milieu, gezondheid en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Groningen presenteert provinciale gezondheidskaarten - 12 maart 2015 Gedeputeerde Mark Boumans presenteerde op donderdag 12 maart tijdens het congres ‘De winst van Open Data’ de provinciale gezondheidskaarten. Deze digitale kaarten bestaan uit open data. De onderliggende gegevens zijn vrij voor iedereen te gebruiken. De data op de gezondheidskaarten gaan over de kwaliteit van lucht en geluid in de lees meer
 
Achtergrond Een gezonde leefomgeving nu en in de toekomst Bij Fast Advies ijver ik voor een gezonde woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Daarvoor analyseer ik verbanden tussen milieu en gezondheid en de factoren die van invloed zijn op een prettige en gezonde leefomgeving. Ik ontwikkel beleidsinstrumenten om een duurzame stedelijke omgeving lees meer
 
Digitale handreiking gezondheid in de MER De Commissie m.e.r. wil een digitale Handreiking gezondheid in milieueffectrapportage lanceren. De handreiking moet laten zien hoe je gezondheid kan meenemen in ruimtelijke plannen en projecten. De handreiking moet inzicht geven in de methoden en effectbepaling voor gezondheid in m.e.r.. De inhoud wordt gebaseerd op algemeen aanvaarde lees meer