Fast advies werkt aan een gezonde en duurzame woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Fast advies doet dit door analyse, ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van milieu, gezondheid en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Geur-app voor hinder in en rond OosterhornProvincie Groningen ontwikkelt geur-app - 05 december 2017 Provincie Groningen ontwikkelt een app voor geurhinder en luchtkwaliteit. Met behulp van de app kunnen inwoners geurhinder melden. Vervolgens krijgt of krijgen de vermoedelijke veroorzaker(s) deze melding. De lees meer
 
Achtergrond Een gezonde leefomgeving nu en in de toekomst Bij Fast Advies ijver ik voor een gezonde woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Daarvoor analyseer ik verbanden tussen milieu en gezondheid en de factoren die van invloed zijn op een prettige en gezonde leefomgeving. Ik ontwikkel beleidsinstrumenten om een duurzame stedelijke omgeving lees meer
 
IPOEen gezonde leefomgeving in de provincie Het IPO wil in een korte verkenning in beeld gebracht hebben wat de provincies moeten en kunnen doen aan een gezonde leefomgeving. Op basis daarvan wil het IPO zich laten adviseren hoe het thema "Gezonde lees meer