opdrachten

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu
Wat is het Beoordelingskader? Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu brengt alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de besluitvorming rond milieu en gezondheidsproblemen in beeld: omvang en ernst van gezondheidseffecten; beleving van de risico’s door publiek of politiek; mogelijke interventies en de effectiviteit; kosten en baten. Zo kan de afweging of maatregelen genomen moeten […] lees meer
Utrecht fietst
Fietsen is goed voor de stad en voor de mensen. Er is minder vuile lucht of geluid, de stad is beter bereikbaar en aantrekkelijker met een hogere winkelomzet. Fietsen betekent ook minder overgewicht, snellere zelfstandigheid van kinderen, minder isolement van ouderen en meer sociale cohesie en veiligheid in de wijk. Vanuit het netwerk Passie voor Utrecht ijver ik voor "Fietsstad Utrecht ", samen met de Milieuraad Utrecht, Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling en GGD Utrecht. lees meer
Richtlijnen voor het milieueffectrapport voor de ontwikkeling van bouwlocatie Rijswijk-Zuid
Ontwikkeling bouwlocatie Rijswijk-Zuid De gemeente Rijswijk heeft het voornemen om de grootschalige bouwlocatie Rijswijk-Zuid te ontwikkelen. Voorzien worden 4.250 woningen, 15 ha bedrijvigheid en 15 ha  voorzieningen. In het plangebied worden achtereenvolgens drie deelgebieden ontwikkeld: Sion, ‘t Haantje en TNO/Pasveld. Hiervoor moeten bestemmingplannen worden opgesteld. Dit wordt als eerste voor deelgebied Sion gedaan, de bestemmingsplannen […] lees meer
PRISMA Gezondheid Milieu
PRISMA Gezondheid en Milieu De provincies streven gezamenlijk en actief naar het terugdringen van gezondheidseffecten door milieufactoren en daarmee naar het bevorderen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Hiertoe is in 2005 is het IPO-project Gezondheid en Milieu gestart. Dit project valt onder het Programma IPO Strategische Milieu Agenda (PRISMA). Het PRISMA-project Gezondheid en […] lees meer