nieuws

17 januari 2011 - Symposium Gezondheid in Ruimtelijke Planvorming
VVM organiseert op 17 januari een symposium over gezondheid in ruimtelijke planvorming. Milieufactoren dragen voor ca 5-10% bij aan de totale ziektelast in ons land. Het nadrukkelijk meenemen van gezondheidsafwegingen bij ruimtelijke planvorming en besluitvormingsprocessen blijkt van groot belang om dit percentage terug te brengen. Er is een toenemende behoefte om bij deze ruimtelijke processen […] lees meer
18 april 2010 - Evaluatie van de GES-methode: versterk de inbedding in de planvorming
Het gebruik van GES is geĆ«valueerd. De duidelijke resultaten van GES, die inzichtelijk en beeldend worden gepresenteerd, leiden tot tevredenheid. De doorwerking van GES in de planvorming is soms moeizaam. Versterk daarom de positie van gezondheid en zorg voor een sterke drager. lees meer