opdrachten / Advies MER Omgevingsvisie Meierijstad

Meierijstad is een relatief jonge gemeente met drie grotere kernen. De gemeente wil de omgevingsvisie baseren op dat wat wettelijk nodig is, en het bestaande gemeentelijk beleid grotendeels overnemen, maar heeft tegelijkertijd nieuwe ambities benoemd in diverse documenten waaronder het Koersdocument en het coalitieakkoord. De gemeente heeft de Commissie advies gevraagd, over wat er in het milieueffectrapport voor de visie moet komen.

opdrachten