opdrachten / Toetsing MER Pluimveehouderij

Een bestaande pluimveehouderij in Buurmalsen wil uitbreiden. Naast de twee bestaande stallen zullen twee nieuwe stallen worden gerealiseerd, waardoor het aantal legkippen toeneemt van maximaal 59.300 naar maximaal 119.100. Voor het besluit hierover is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De gemeente West-Betuwe (voorheen Geldermalsen) heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het MER.

 

opdrachten