opdrachten / Advies inhoud MER Varkenshouderij

Een varkenshouderij in Kapel-Avezaath wil herbouwen. Het eerdere bedrijf op deze locatie is in 2017 door brand verloren gegaan. In de nieuwe situatie zal het bedrijf ruimte bieden aan maximaal 4.980 fokzeugen, 19.602 gespeende biggen en 1.176 opfokzeugen. Voor het besluit over de benodigde omgevingsvergunning wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) beschrijft de aanpak van de milieueffectrapportage. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft – namens de Provincie Gelderland – de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen MER.

opdrachten