nieuws / Vijfde bijeenkomst Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid

Op 1 november 2018 is de vijfde bijeenkomst van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid. Op deze vijfde netwerk bijeenkomst staan de volgende vragen centraal:

  1. Hoe maak je als provincie of gemeente gezondheidsdoelen en ambities concreter in een omgevingsvisie? Wat is het detailniveau?
  2. Wat zijn de voor gezondheid relevante opgaven in de omgevingsvisies, welke dilemma’s zien we en hoe ga je hiermee om?
  3. Welke instrumenten zijn beschikbaar om de ambities/doelen en effecten op gezondheid in beeld te brengen? Hoe sluiten deze aan bij het detailniveau van een omgevingsvisie?
  4. Wat zijn voor gezondheid relevante toekomstige ontwikkelingen? Kunnen we de gezondheidsgevolgen van de energietransitie in kaart brengen?

De provincies Zuid-Holland en Utrecht en de gemeente Nieuwegein presenteren hun ervaringen, gevolgd door een presentatie over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de energietransitie. Daarna is er ruimte voor discussie in de vorm van een werk café. En natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van je eigen vraag bij het onderdeel Q&A’s.

Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD’en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.

nieuws