nieuws / GES Handboek 2018 gepubliceerd

Het GES Handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving is een succesvol screeningsinstrument. Voortschrijdend inzicht en ervaringen met het instrument GES hebben inmiddels geleid tot de zevende update (versie 1.7) van het Handboek GES. Met een GES kan gezondheid in beeld worden gebracht, gezondheidskundige knelpunten in een gebied gesignaleerd worden en ruimtelijke planvarianten gezondheidskundig afgewogen worden. De uitkomsten kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een omgevingsplan of structuurvisie of bij het stellen van prioriteiten in het beleid om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen.

Handboek GES 2018 (5 mB)

nieuws