nieuws / Provincie Groningen ontwikkelt geur-app

Provincie Groningen ontwikkelt een app voor geurhinder en luchtkwaliteit. Met behulp van de app kunnen inwoners geurhinder melden. Vervolgens krijgt of krijgen de vermoedelijke veroorzaker(s) deze melding. De veroorzaker kan via de app reageren op de melding en inwoners ook vooraf waarschuwen als er geurhinder wordt verwacht. Ook worden resultaten van metingen van de luchtkwaliteit uit een op te zetten meetnet zichtbaar in de app.

De provincie wil hiermee, samen met andere betrokken partijen, geurhinder verminderen en een goed beeld krijgen van de hinder die mensen ervaren en eventuele gezondheidsrisico’s. Het meetnet gaat gedurende meerdere jaren roet, fijnstof, koolstof en grof-stof meten. Ook incidentele piekemissies en processtoringen worden gemeten. De meetresultaten worden zichtbaar in de app.

De provincie heeft afgesproken om de app en het meetnet allereerst in de Eemsdelta, in en rond Oosterhorn, in een pilot te ontwikkelen en uit te testen. Er wordt samengewerkt met de Natuur en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Omgevingsdienst Groningen, Groningen Seaports en de bewoners, verenigd in de Adviesgroep Geur Delfzijl en omgeving. Ook werken vier industriële bedrijven mee aan de pilot.Deelnemers aan de pilot – dus de toekomstige gebruikers van de app – werken met en testen de app in alle ontwikkelfases. Naar verwachting zijn het meetnet en de app voorjaar 2018 klaar voor gebruik.

Meetnet en app voor luchtkwaliteit en geurhinder in en rond Oosterhorn

nieuws