opdrachten / Milieukwaliteitsprofielen op gezondheid richten

De provincie Utrecht heeft een Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) ontwikkeld. De leidraad beschrijft voor verschillende gebiedstypen de gewenste gebiedskwaliteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Milieukwaliteitsprofielen (MKP). In de milieukwaliteitsprofielen wordt een bandbreedte in milieuambities gegeven, per thema variƫrend tussen de wettelijke ondergrens en de hoogst haalbare ambitie voor het betreffende gebiedstype. Voor het streven naar een gezonde leefomgeving verzoekt de provincie Utrecht een voorstel te doen voor MKP die meer op gezondheid gericht zijn.

opdrachten