nieuws / Kennisbericht Geur gepubliceerd

Het Kennisbericht Geur is gepubliceerd op de website van het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid. In dit kennisbericht Geur zet het Kennisplatform de bestaande kennis over gezondheidseffecten, de berekenings- en meetmethoden voor de geurbelasting van veehouderijen in de omgeving en de grenswaarden op een rij. Het kennisbericht gaat niet in op oplossingsrichtingen. Wel worden de lacunes in kennis beschreven.
Het kennisbericht is primair opgesteld voor professionals, die betrokken zijn bij beleids- en besluitvorming en uitvoering op dit terrein. Het bevat geen nieuwe kennis, maar biedt een bundeling van de beschikbare kennis in het licht van maatschappelijke vragen en het geeft aan over welke zaken nog weinig bekend is. Dit kan het maatschappelijk debat over veehouderij, geur en gezondheid ondersteunen.
Het Kennisbericht Geur is te downloaden van de website van het Platform Veehouderij en Humane Gezondheid: Kennisbericht Geur

nieuws