nieuws / Derde Bijeenkomst Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid

Op 23 juni 2017 is de derde bijeenkomst van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid. Weer een gelegenheid om kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving. Er is een inspirerend verhaal over leefomgeving, bewegen en sport. Workshops zijn er over bewonersparticipatie, afwegingskaders, meer aan gezondheid doen dan wettelijk voorgeschreven en de Omgevingswet en gezondheid. Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD’en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.

nieuws