nieuws / Handreiking bewonersparticipatie gepubliceerd

Bewoners worden steeds vaker betrokken programma’s en projecten die gaan over een gezonde inrichting van de leefomgeving. Maar hoe pak je dat aan en hoe richt je bewonersparticipatie in? In de ‘Handreiking Bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving’ worden hiervoor handvatten gegeven.
De handreiking gaat in op welke verschillende vormen van bewonersparticipatie er zijn en welke methoden er gehanteerd kunnen worden. Ook geeft de handreiking een stappenplan om bewoners effectief te betrekken bij programma’s of projecten. Er wordt een aantal algemene aandachtspunten voor een geslaagde participatie genoemd, evenals obstakels die een succesvolle bewonersparticipatie in de weg kunnen staan. Tot slot worden enkele voorbeelden van bewonersparticipatie bij een gezonde inrichting van de leefomgeving uitgelicht. De handreiking brengt bestaande kennis over het betrekken van bewoners in kaart en focust daarbij op het inrichten van een gezonde leefomgeving.

Handreiking bewonersparticipatie.pdf (0,4 mB)

nieuws