publicaties / Handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving – Tilly Fast (Fast Advies) en Lea den Broeder. RIVM, december 2016

Bewoners worden steeds vaker betrokken programma’s en projecten die gaan over een gezonde inrichting van de leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zal deze bewonersparticipatie een steeds grotere rol gaan spelen. De Omgevingswet stelt hun betrokkenheid bij projectbesluiten voor grotere projecten namelijk verplicht. Maar hoe pak je dat aan en hoe richt je bewonersparticipatie in? Het RIVM schreef een ‘Handreiking Bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving’ waarin hiervoor handvatten worden gegeven.

De handreiking gaat in op welke verschillende vormen van bewonersparticipatie er zijn en welke methoden er gehanteerd kunnen worden. Ook geeft de handreiking een stappenplan om bewoners effectief te betrekken bij programma’s of projecten. Er wordt een aantal algemene aandachtspunten voor een geslaagde participatie genoemd, evenals obstakels die een succesvolle bewonersparticipatie in de weg kunnen staan. Tot slot worden enkele voorbeelden van bewonersparticipatie bij een gezonde inrichting van de leefomgeving uitgelicht. De handreiking brengt bestaande kennis over het betrekken van bewoners in kaart en focust daarbij op het inrichten van een gezonde leefomgeving.

Dit project is uitgevoerd binnen het Strategisch Programma RIVM (SPR), een programma voor onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling.

Handreiking bewonersparticipatie.pdf (0,4 mB)

publicaties