opdrachten / Handleiding MilieuGezondheidsRisico MGR

De MGR (Milieu Gezondheids Risico)-indicator geeft een indicatie van de milieukwaliteit vanuit een gezondheidskundig perspectief. De MGR is de milieugerelateerde ziektelast op een bepaalde plaats (adres, locatie) als percentage van de totale ziektelast. De (plaatsgebonden) MGR kan op verschillende wijzen worden toegepast en gevisualiseerd.
De MGR is recent ontwikkeld door het RIVM voor de milieuaspecten lucht en geluid. In pilots is ervaring opgedaan met de benodigde (kwaliteit van) dataverzameling, de beschikbare data, verschillende toepassingen, verschillende presentatiemogelijkheden en het gebruik van de resultaten in het beleid.
Op basis van deze ervaring verzoekt het RIVM nu een rapport te schrijven voor professionals, met name die van GGD-en en provinciale en lokale beleidsambtenaren, zodat zij met de MGR de cumulatieve blootstelling aan lucht en geluid vanuit gezondheidskundig perspectief kunnen berekenen en in beeld brengen.

opdrachten