nieuws / Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid

Het Online Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid gaat van start. Het doel van het netwerk is te bevorderen, dat gezondheid meegenomen wordt in ruimtelijk beleid en planvorming. Dit doet het netwerk door kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder gezondheidseffectbeoordelingen. Ook gaat het netwerk samen doen, kwaliteit bevorderen en borgen en uitdragen
dat het belangrijk is dat gezondheid meegenomen wordt bij de inrichting van de leefomgeving. Het netwerk zal in eerste instantie gevormd worden door medewerkers van GGD’en, gemeenten, provincies,
omgevingsdiensten, kennisinstituten, universiteiten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving. Er is een kernteam gevormd, dat de eerste netwerkbijeenkomst gaat voorbereiden.

nieuws