publicaties / Instrumenten gezondheid en leefomgeving – Tilly Fast (Fast Advies) i.o.v. RIVM Contactpersonen Brigit Staatsen en Hanneke Kruize maart 2016

Dit rapport geeft een overzicht van instrumenten, die gezondheid in de leefomgeving in beeld brengen en waarmee de gevolgen van ruimtelijke ingrepen op de gezondheid afgewogen kunnen worden.
Over het algemeen is niet te zeggen welke van deze instrumenten het meest geschikt is om gezondheid in beeld te brengen. Het toepassen van een instrument is geen doel op zich, maar een middel. De keuze van een instrument hangt af van het precieze doel waarvoor de gezondheid in beeld moet worden gebracht, bijvoorbeeld het zoeken naar geschikte locaties voor woningbouw of het vergelijken van verschillende alternatieven voor infrastructuur.
Ook andere aspecten zoals de planfase, het schaalniveau en de gegevens die beschikbaar zijn spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een instrument.
De meest geschikte methode moet daarom per project bepaald worden, afhankelijk van het doel en vraagstelling. Het is ook mogelijk, en vaak ook zinvol, om meer methoden parallel of na elkaar toe te passen. Om de keuze voor een instrument te vergemakkelijken wordt elk instrument in een factsheet kort en op uniforme wijze beschreven.
Dit overzicht is opgesteld in overleg met Brigit Staatsen (brigit.staatsen@rivm.nl) en Hanneke Kruize (hanneke.kruize@rivm.nl).

Instrumenten gezondheid en leefomgeving.pdf (2,5 mB)

publicaties