nieuws / Groningen presenteert provinciale gezondheidskaarten

Gedeputeerde Mark Boumans presenteerde op donderdag 12 maart tijdens het congres ‘De winst van Open Data’ de provinciale gezondheidskaarten. Deze digitale kaarten bestaan uit open data. De onderliggende gegevens zijn vrij voor iedereen te gebruiken. De data op de gezondheidskaarten gaan over de kwaliteit van lucht en geluid in de leefomgeving in de provincie Groningen. Voor bedrijven, gemeenten maar ook particulieren kan dit interessante informatie zijn.

De gegevens over gezondheidseffecten van bijvoorbeeld geluidsoverlast of luchtvervuiling zijn bij de provincie bekend. Dit komt onder andere door de vergunningen die de provincie aan bedrijven verleent of verplichte controles die ze moet uitvoeren van het Rijk. Met de gezondheidskaarten maakt de provincie deze informatie openbaar. Op de kaarten krijgen de gezondheidseffecten een kleur mee, die varieert van groen voor zeer goed tot paars voor zwaar onvoldoende. Gemeenten kunnen de kaarten gebruiken als ze bezig zijn met hun beleid op het gebied van verkeer en vervoer of ruimtelijke ordening. Zo kunnen gemeenten bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor een school of bij de aanleg van een nieuwe weg voorkomen dat dit zorgt voor een toename van gezondheidseffecten.

De gezondheidskaarten zijn beschikbaar op de website van de provincie Groningen.

nieuws