nieuws / Nieuwe Strategie Gezondheid en Milieu Provincie Groningen

De nieuwe Strategie Gezondheid en Milieu 2014-2016 is vastgesteld door GS Groningen. Het doel is en blijft het verminderen en voorkomen van negatieve gezondheidseffecten. De geur van bedrijven, het geluid van het wegverkeer en luchtverontreiniging krijgen de hoogste prioriteit. Uitvoeringsprojecten bestaan onder andere uit het gericht inzetten van elektronische neuzen voor monitoring van de geurbelasting en signaleren van incidenten. Veel aandacht krijgt het publiekelijk beschikbaar stellen van milieu- em gezondheidskaarten.

 
Nieuwe Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu Groningen 2014-2016.pdf nieuws