publicaties / Evaluatie Beoordelingskader Gezondheid en Milieu – T. Fast; Fast Advies, 15 april 2014

Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu is in 2003 ontwikkeld (van Bruggen en Fast, 2003). Met het Beoordelingskader zijn alle aspecten van een milieu- en gezondheidsprobleem op een gestandaardiseerde wijze te beschrijven, zodat het bevoegd gezag in staat is onderbouwd en transparant een besluit te nemen over interventie of het stellen van beleidsprioriteiten.
De volgende werkwijze wordt over het algemeen gevolgd. Eerst wordt een startnotitie gemaakt met de antwoorden op de gestandaardiseerde vragen van het beoordelingskader. Het doel is het maken van een complete, transparante en feitelijke beschrijving van het onderwerp. Deze startnotitie wordt in een workshop besproken met stakeholders. Op basis van de uitkomsten van de discussie op de workshop wordt het beoordelingskader nader ingevuld. In een verslag worden de belangrijkste argumenten voor en tegen maatregelen of een hoge prioriteit genoemd. Ook wordt opgenomen de punten waarover consensus en waarover nog discussie is en de zaken die nog verder uitgezocht moeten worden.

Het is op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en op locaties toegepast. De toepassing van het beoordelingskader is qua inhoud en proces geƫvalueerd. De belangrijkste conclusies zijn:

  1. Het beoordelingskader stelt het bevoegd gezag in staat onderbouwd en transparant een besluit te nemen over het treffen van maatregelen of het prioriteren van milieu en gezondheidsproblemen, omdat alle aspecten en argumenten voor en tegen helder op een rij worden gezet;
  2. Het beoordelingskader maakt het nemen van het besluit niet per definitie eenvoudiger;
  3. De discussie in een workshop met verschillende stakeholders is erg waardevol, omdat zij met elkaar in gesprek komen, de complexe milieu en gezondheidsproblematiek bespreekbaar en inzichtelijk wordt gemaakt en samen gezocht kan worden naar extra maatregelen.

 

Evaluatie Beoordelingskader Gezondheid en Milieu(1 mB)

publicaties