nieuws / Aan de slag met een gezonde leefomgeving

In het derde webinar in 2021 van het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid trokken we op 15 oktober het land in. Drie actuele ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk rondom het thema gezonde leefomgeving werden gepresenteerd.

Het LEGO onderzoek inventariseerde aan welke kennis en ondersteuning gemeenten en provincies behoefte hebben bij het werken aan een gezonde leefomgeving. Welke bouwstenen levert dit voor het nieuwe landelijke Programma Gezonde Groene Leefomgeving (PGGL)?

De GO!-methode is ontwikkeld voor het gezond ontwerpen van de stedelijke leefomgeving. Hoe kan deze methode ook gebruikt worden voor het landelijk gebied in Noord-Nederland? Welke aanvullingen zijn nuttig?

Voor de Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam is de leefomgeving en gezondheid van de bewoners van de verschillende gemeenten in kaart gebracht. Wat levert dit op? Hoe wordt dit gebruikt bij de verstedelijkingsstrategie?

Het verslag van deze bijeenkomst, een samenvatting van alle workshops, de presentaties en een opname van het algemene gedeelte van het webinar staan op de website van Gezonde Leefomgeving

nieuws