nieuws / Ambities realiseren voor een gezonde leefomgeving doe je zo

Op 26 februari is de achtste bijeenkomst van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid met als motto: als je wil, maak je het verschil!

Staf Depla (oud wethouder Eindhoven) neemt ons mee naar Strijp S en spoorzone in Eindhoven. Hoe worden in een publiek private samenwerking met projectontwikkelaars, corporaties, investeerders, culturele instellingen en start-ups ambities voor wonen, diversiteit, duurzaamheid, groen, sport en leefbare openbare ruimte gerealiseerd. Als je wil, kan je veel meer realiseren dan je denkt.

Marya Sheik Rashid van de GGD Amsterdam vertelt over de maatregelen die Amsterdam neemt om de voedselomgeving van jongeren gezonder te maken om de jongeren op gezond gewicht te krijgen.

Astrid Swart en Nicole Walma lichten toe hoe de gemeente Veenendaal gezondheidesambities vertaalt naar de uitvoering bij de ontwikkeling van een woonwijk. De wijk het Franse Gat gaat de komende 15 – 20 jaar op de schop. Hoe krijgen we een gezondere wijk voor elkaar met behulp van de omgevingsvisie?

Staf Depla gaat in gesprek met Rien van Asten (gepensioneerd) projectleider en Boudie Hoogedeure (Govaers Vastgoed) gebiedsmanager van Strijp T. Hoe krijgt dit oude bedrijfsterrein van Philips een nieuw leven. Hoe kan je grenzen stellen en ruimte geven zodat een gebied zich ontwikkelt en in de toekomst blijft ontwikkelen volgens de gewenste ambities en doelstellingen.

En natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van je eigen vraag aan het netwerk bij het onderdeel Q&A’s.

26 februari 9:00 – 12:30 online bijeenkomst

nieuws