opdrachten / Advies MER Omgevingsvisie Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil een Omgevingsvisie vaststellen, ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Ook wil ze huidige bewoners en gebruikers een stad bieden die klaar is voor de toekomst en nieuwe bewoners en gebruikers gastvrij onthalen. De Omgevingsvisie gaat in op de fysieke leefomgeving tot 2050. Voordat de gemeente hierover een besluit neemt worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om een advies te geven over wat er in het milieueffectrapport moet komen.

opdrachten