nieuws / Bewegen, ontmoeten en innoveren in wijk van de toekomst

Op 27 januari 2020 vond de vierde leernetwerk-bijeenkomst plaats van het programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’ van ZonMw in Helmond. Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, werken zeven consortia binnen dit programma aan onderzoek naar de gezonde leefomgeving. Tijdens de vierde leernetwerkbijeenkomst stonden de twee zuidelijke consortia GELIJK en RuimteGIDS centraal. Deelnemers kregen een kijkje in de keuken met inspiratiesessies en een wandeling naar de wijk van de toekomst. Daarnaast was er volop gelegenheid voor ontmoeting en inspiratie. Wat is de stand van zaken in alle projecten?

Meer informatie

nieuws