opdrachten / Actualisatie GES kaarten Provincie Utrecht

Op de website van de provincie Utrecht zijn GES kaarten opgenomen. Op deze GES kaarten zijn de milieu- en gezondheidsproblemen in de provincie met behulp van de methode Gezondheidseffectscreening (GES) in beeld gebracht. Voor luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, geur en elektromagnetische velden is de milieugezondheidskwaliteit weergegeven en tevens de woningen en andere gevoelige bestemmingen. De GES kaarten worden door de provincie gebruikt bij de ontwikkeling van en keuzes in beleid en uitvoering. Denk aan het aanwijzen van gezondere locaties voor woningbouw, het onderbouwen van extra maatregelen bij knelpunten langs infrastructuur of het verhogen van de leefkwaliteit bij de inrichting van een gebied.

De kaarten voor de luchtkwaliteit, externe veiligheid en geluid van verschillende bronnen worden geactualiseerd.

opdrachten