nieuws / Fase 2 van het ZonMW-programma Maak Ruimte voor Gezondheid van start

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Daarom doen consortia onderzoek naar de gezonde leefomgeving.

Fase 1 liep van september 2018 tot september 2019. Hierin zijn acht consortia gevormd voor een samenwerking gericht op inzicht, kennis en handvatten over een gezonde leefomgeving voor iedereen. Professionals uit diverse vakgebieden hebben hun kennis gebundeld. Onderzoeksvragen zijn gebundeld tot een kennisagenda. Ook zijn in deze fase de voorbereidingen getroffen voor fase 2, door bijvoorbeeld literatuurstudie of mini-pilots te doen.

In september 2019 is fase 2 van ‘Maak ruimte voor gezondheid’ gestart. Hierin beantwoorden zeven consortia de onderzoeksvragen, die naar voren zijn gekomen in de kennisagenda’s. Deze nieuwe fase is gericht op onderzoek. De onderzoekers binnen de consortia gaan samen met de overige partners, uit beleid en praktijk, aan de slag.

Meer informatie: ZonMW programma Maak Ruimte voor Gezondheid

nieuws