opdrachten / Evaluatie Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid

Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is met een netwerkbijeenkomst op 20 mei 2016 officieel van start gegaan. Nu ruim twee jaar later is het tijd om het netwerk te evalueren: hoe draait het netwerk en hoe kan het versterkt worden. In opdracht van het RIVM wordt met een enquĂȘte onder de netwerkleden nagegaan:

 1. Beantwoord het netwerk aan de doelen:
  • Kennis en ervaring delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder gezondheidseffectbeoordelingen;
  • Samen doen;
  • Kwaliteit bevorderen;
  • Borgen en uitdragen dat het belangrijk is, dat gezondheid meegenomen wordt bij de inrichting van de leefomgeving.
 2. Zijn de beoogde doelgroepen betrokken, hoe werkt het kernteam en de trekker, hoe dragen netwerkleden bij;
 3. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed;
 4. Is het zinvol om met het netwerk door te gaan;
 5. Zo ja hoe kan het netwerk worden versterkt en kunnen netwerkleden gestimuleerd en geactiveerd worden om een bijdrage te leveren aan het netwerk.

De resultaten worden begin 2019 gepresenteerd.

opdrachten