nieuws / Vierde Bijeenkomst Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid

Op 23 maart 2018 is de vierde bijeenkomst van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid. Met de focus op gezondheid in de Omgevingswet ligt er een grote kans om dit onderwerp in beleid en uitvoering te borgen. Maar hoe geef je gezondheidsambities in omgevingsvisies en plannen concreet handen en voeten? Hoe maak je een gezond omgevingsplan en wat voor handvaten en sturingsmogelijkheden zijn beschikbaar? We praten aan de hand van voorbeelden waarin ambities voor een gezonde leefomgeving concreet zijn uitgewerkt in de vorm van regels, omgevingswaarden, normen, randvoorwaarden of maatregelen. Ook komt aan bod wat en wie er voor nodig zijn. Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD’en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.

nieuws